Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został Xl Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Tegoroczne hasło Konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy — od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" oznacza, że prace plastyczne dzieci powinny obrazować wiedzę, którą zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych — na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Prace plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r. na adres:

Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie, ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS oraz pod nr tel. 94 34-46-140.

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu PDF