Drukuj
Odsłony: 2835
Koronawirus

W związku  z trwającym stanem zagrożenia zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 przypominamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców:

MYCIE RĄK I STOSOWANIE DEZYNFEKCJI

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W sytuacji, gdy dostęp do wody i mydła jest utrudniony, środki do dezynfekcji rąk stanowią główny i odpowiedni sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że właściwą dezynfekcję skóry zapewniają płyny lub żele sporządzone na bazie alkoholu minimum 60%.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ  

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku są:

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

KWARANTANNA

Na czym polega?

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Przez ten czas:

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

Ograniczenie dotyczy: organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Na czym polega?

Wykaz aktualnych ograniczeń dla obszaru czerwonego i żółtego

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega?  Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Ile osób może wejść na pokład?

Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego.

TEATRY, OPERY, KINA I MUZEA

W imprezach kulturalnych i rozrywkowych może uczestniczyć więcej niż 150 osób - obowiązuje jednak określony reżim sanitarny.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

http://www.barlinek.pl/aktualnosci/893-koronawirus-informacje-2

Żródło: https://www.gov.pl