Friedrich Heine zasiadał w pierwszej Radzie Miejskiej w Schneverdingen i od samego początku był aktywnym uczestnikiem tworzenia partnerstwa miast. Z Barlinkiem był związany od samego początku. Jego koncepcja rozwoju partnerstwa miast zakładała tworzenie więzi nie tylko na poziomie politycznym, ale przede wszystkim społecznym.  Jako członek, a później skarbnik, Niemiecko – Polskiego Towarzystwa w Schneverdingen, aktywnie działał na rzecz podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych inicjatyw lub wydarzeń łączących nasze miasta.


Zmartwychwstanie jest naszą wiarą,

aby spotkać się z nadzieją

i by pamiętać o naszej miłości.

Św. Augustyn z Hippony.

 

Za liczne wyrazy szczerych kondolencji, zwłaszcza za słowa i listy pocieszenia, kwiaty, wieńce i darowizny z powodu odejścia mojego drogiego męża i naszego kochanego ojca

Friedricha Heine (11.03.2021)

Chciałabym serdecznie podziękować.

W ostatnim czasie mogliśmy doświadczyć jak wiele okazano nam miłości, przyjaźni i wdzięczności za co bardzo mocno dziękuję.
w imieniu rodziny

Magdalene Heine.

 


 

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowni pracownicy Urzędu Miejskiego!


Chciałabym Wam serdecznie podziękować za Wasze kondolencje z powodu śmierci mojego męża

Friedricha Heine

Było by dla mojego męża nieżyjącego męża wielkim szczęściem gdyby partnerstwo i kontakty pomiędzy naszymi miastami były dalej rozwijane i podtrzymywane.
Z tą myślą przesyłam Wam pozdrowienia.

Magdalene Heine.