Drukuj
Odsłony: 2652
Logo razem bezpieczniej

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018 - 2020” (REALIZACJA PROGRAMU W 2020 R.)

 cel szczegółowy nr 2:

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka”

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

 

Szacowana wartość zadania: 150 000 zł

 

Wysokość przyznanych środków w ramach Programu: 100 000 zł

 

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka

 

Zakres zadania:

Projekt przewiduje realizację różnorodnych kompleksowo powiązanych działań zarówno w ramach poprawy infrastruktury 5 przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku, jak i działań edukacyjnych i informacyjnych.

 

Poprawa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych w centrum Barlinka na ulicy Niepodległości obejmować będzie poprawę warunków na 5 przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie na przejściach dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

 

W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano poniższe działania:

 

Partnerzy:

Policja, straż pożarna, WORD, szkoła nauki jazdy, Barlinecki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe.

 

Efekt zadania:

Zakładanym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w centrum Barlinka na przejściach dla pieszych, wzrost wiedzy i świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych w Barlinku w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku. 

 

Okres realizacji zadania:

IX-XII 2020r.